FALK litteratur

Författare
Titel
Pris inkl. porto

(vid köp av ETT ex.*)

Bott, Victor Antroposofisk medicin – en utvidgning av läkekonsten
210:-
Hausmann, K Badterapi
55:-
Saupe, Henning Cancer och en möjlig väg till läkning
60:-
Wolff, Otto Den antroposofiskt orienterade medicinen och dess läkemedel
70:-
Hassauer, Werner Den synliga och den osynliga människan
40:-
Kjellström, Bo En antroposofiskt orienterad kroppsterapi
80:-
Lindberg, Therése En introduktion till förståelse av antroposofi
60:-
Nisted, Kirsten Föräldrar och barn. 2 upplagan
190:-
Kjellström, Bo Jaget och kroppen
75:-
Reeder, Maarten Hälsans källor
85:-
Schoultz, U. von Kan antroposofin inspirera till en ny matkultur?
110:-
Goyert, Andreas Kroniskt trötthetssyndrom 50:-
Arman, M m fl Lilla Teboken
110:-
Holzapfel, W Läkekonst i nytt perspektiv
50:-
Osika, Christian Ett läkarliv med cancerpatienter
60:-
Holzapfel Läkekonst i nytt perspektiv
50:-
Treichler, Rudolf Människans levnadslopp och sjuårsperioderna
60:-
Dumke, Klaus Människans ödesväg och riklinjer för en spirituell sjukvård
50:-
Lindberg, Therése NDU – Nära-dödenerfarenheterna som andligt uppvaknande
55:-
Koob, Olav Nutidsfrågor: Förhållandet man – kvinna
60:-
Osika, Hilke Markus resa till Paris
85:-
FALK Några terapier och utvärtes behandlingar i den antroposofiska vården
60:-
Renzenbrink, Udo Näringens andliga bakgrund
65:-
Reder, Maarten Om 7-årsperioderna i människans biografi
105:-
Andersson, Peter Sinnenas utveckling och medias påverkan
75:-
Arman, Märta Syster Märtas husapotek
180:-
Flatters, Ursula Utbrändhet eller utveckling 55:-
Nisted & Lundsten Vegetarisk barnmat
205:-
När du beställer böcker gäller följande:Pengarna sätts in på FALKs plusgirokonto: 11 06 53-3.

Ange på talongen vilka böcker du vill ha samt namn och adress (skriv tydligt). Då skickar vi dem på posten så fort det går. Alla priser är inkl porto.

Vid köp av många exemplar, gör din beställning på FALKs tel/fax. 08 551 71900.