FALK litteratur

Författare
Titel
Pris inkl. porto

(vid köp av ETT ex.*)

Bott, Victor Antroposofisk medicin – en utvidgning av läkekonsten
225;-
Hausmann, K Badterapi
60:-
Saupe, Henning Cancer och en möjlig väg till läkning
65:-
Wolff, Otto Den antroposofiskt orienterade medicinen och dess läkemedel
75:-
Hassauer, Werner Den synliga och den osynliga människan
45:-
Kjellström, Bo En antroposofiskt orienterad kroppsterapi
80:-
Lindberg, Therése En introduktion till förståelse av antroposofi
65:-
Nisted, Kirsten Föräldrar och barn. 2 upplagan
205:-
Kjellström, Bo Jaget och kroppen
80:-
Reeder, Maarten Hälsans källor
90:-
Schoultz, U. von Kan antroposofin inspirera till en ny matkultur?
115:-
Goyert, Andreas Kroniskt trötthetssyndrom 55:-
Arman, M m fl Lilla Teboken
115:-
Holzapfel, W Läkekonst i nytt perspektiv
55:-
Osika, Christian Ett läkarliv med cancerpatienter
60:-
Osika, Christian En väg till antroposofisk medicn
155;-
Treichler, Rudolf Människans levnadslopp och sjuårsperioderna
65:-
Dumke, Klaus Människans ödesväg och riklinjer för en spirituell sjukvård
55:-
Lindberg, Therése NDU – Nära-dödenerfarenheterna som andligt uppvaknande
60:-
Koob, Olav Nutidsfrågor: Förhållandet man – kvinna
60:-
Osika, Hilke Markus resa till Paris
85:-
FALK Några terapier och utvärtes behandlingar i den antroposofiska vården
65:-
Renzenbrink, Udo Näringens andliga bakgrund
65:-
Reder, Maarten Om 7-årsperioderna i människans biografi
110:-
Andersson, Peter Sinnenas utveckling och medias påverkan
75:-
Arman, Märta Syster Märtas husapotek
190:-
Flatters, Ursula Utbrändhet eller utveckling 60:-
Nisted & Lundsten Vegetarisk barnmat
210:-
När du beställer böcker gäller följande:Pengarna sätts in på FALKs plusgirokonto: 11 06 53-3.

Ange på talongen vilka böcker du vill ha samt namn och adress (skriv tydligt). Då skickar vi dem på posten så fort det går. Alla priser är inkl porto.

Vid köp av många exemplar, gör din beställning på FALKs tel 0707-231 555