Apis/Levisticum kulor

Vid öronont. Detta medel tas invärtes och kompletteras med lökomslag på örat utvärtes.

Innehåll: Bigift och libstickerot.

Om ingen avgörande förbättring skett inom 1 dygn, kontakta sjuksköterska eller läkare.