Cardiodoron mite droppar

Cardiodoron mite droppar harmoniserar det rytmiska systemet och är bra vid oro och stress. Cardiodoron kan också användas som akutmedel vid chock, svimningar, examensångest, inför en operation eller en flygresa. Det är ett medel som reglerar hjärt- och kärlverksamheten. Det är ett understödjande medel vid febertillstånd, då pulsen är hög. Det reglerar pulsen vid oro och sömnsvårigheter.

Innehåll: Ulltistel, gullviva, bolmört.

Vid ihållande besvär som inte lättar, ta omedelbart kontakt med sjuksköterska eller läkare.