Infludoron kulor

Vid influensa och förkylning med feber.

Innehåll: Stormhatt (Aconitum), hundrova, eucalyptus, sabadill, eupatorium (Vattenhempa) och järnfosfat.

Infludoron hämmar de akuta förkylningssymtomen, aktiverar vätskeorganismen och slembildningen, samt harmoniserar kretsloppet. Aktiverar värmeorganismen och styr feberreaktionen.

Dosering: 10-15 kulor 3 gånger dagligen. Obs! Barn kan bli för pigga och få svårt att sova. Om det blir så, ge medlet enbart på förmiddagen.

Om ingen avgörande förbättring skett inom 3 dagar, kontakta sjuksköterska eller läkare.