Petasites comp kulor

Vid bronkit och hosta

Innehåll: pestskråp, spetsgroblad och gran.