Om Falk

FALK - Föreningen för Antroposofisk Läkekonst
FALK  är en ideell förening som vill sprida Antroposofisk läkekonst.
FALK vänder sig till alla som är intresserade av naturliga vägar till hälsa.
De antroposofiska läkemedlen och terapierna tar hänsyn till naturens och människans egna läkekrafter och ger kroppslig och själslig balans.

FALK ger även ut litteratur om antroposofisk läkekonst.

”Syster Märtas husapotek” är en av dessa, som är mycket uppskattad och använd i Sverige. I boken kan du fördjupa dig i den antroposofiska synen på hälsa och sjukdom, samt få råd om egenvård. Vi har valt ut några råd från boken och lagt upp dem på hemsidan.

Boken går att beställa från FALK, se FALK litteratur.

FALK ger ut ett medlemsblad 4 ggr om året, det innehåller artiklar av antroposofiskt orienterade läkare, sjuksköterskor och olika terapeuter. Där kan du läsa om läkeväxter, sjukdomar, näring, föräldraskap och olika kurser mm.

FALK erbjuder sina medlemmar gratis telefonrådgivning av erfaren sjuksköterska.

FALK har ca 2.000 svenska medlemmar. Föreningen finns även i de övriga nordiska länderna och liknande föreningar finns i de flesta EU-länder.

Bli medlem i FALK?

Allt du behöver göra är att betala in 200 kr på pg. 11 06 53-3.