Rådgivning

FALK erbjuder gratis rådgivning till sina medlemmar.

Du har möjlighet att ringa eller mejla en antroposofiskt kunnig sjuksköterska som kan ge enkla råd eller hänvisa till läkare.

Telefonnummer och e-post adress hittar Du i Falk-bladet. .