Vill du bli medlem i FALK?

Du betalar in medlemsavgiften på:

Plusgiro nr. 11 06 53 – 3

Skriv tydligt namn och adress!

Medlemsavgift:

Enskild medlem 250 kr/år
Institut eller företag 600 kr/år

Som medlem får du Falkbladet hemskickat 4 gånger om året,

Välkommen!