Syster Märtas Husapotek

Här hittar Du ett litet urval av råd vid olika sjukdomar och skador tagen ur boken ”Syster Märtas Husapotek”.

Vi rekommenderar att du köper boken, dels finns det mycket fler råd än du hittar här, dels finns det mer information om hur du kan lära dig egenvård ur ett antroposofiskt perspektiv.