Hosta

Hosta hör ofta ihop med en förkylning som har gått lite djupare ner i luftrören. Det bildas slem som irriterar och orsakar hosta.

Naturliga och bra hostmediciner är:

Hustenelexir och Petasites comp kulor

En utmärkt ”första hjälpen” vid hosta är att smörja hals och bröst med Plantago Bronchial balsam. Den får absolut inte komma i ögonen, då den innehåller kamfer.

Sen bör du naturligtvis dricka rikligt med slemlösande örtteer och hostteer.

Hosta och bronkit kan utvecklas till lunginflammation. Om febern stiger mycket och allmäntillståndet försämras ska du söka läkare.

OBS! När det gäller små barn och förkylningar som går nedåt luftrören måste man vara mycket uppmärksam! Det kan utvecklas till pseudokrupp, sk. falsk krupp. Det börjar ”låta” lite som astma när barnet andas och det får skällande, grov hosta samt svårighet med inandningen.

Falsk krupp kan vara livshotande och man bör omedelbart ta kontakt med sjukhus om man misstänker det! Bättre att åka en gång för mycket än en gång för litet! Ring 112 eller närmaste sjukhus och meddela att du är på väg.