FALK – Föreningen för Antroposofisk Läkekonst – är en ideell förening som vill sprida information och kunskap om antroposofisk läkekonst. FALK vänder sig till alla som är intresserade av naturliga vägar till hälsa. De antroposofiska läkemedlen och terapierna tar hänsyn till naturens och människans egna läkekrafter och ger kroppslig och själslig balans.

FALK ger även ut litteratur om antroposofisk läkekonst. ”Syster Märtas husapotek” är en av dessa böcker, som är mycket uppskattad och använd under många år i Sverige. I boken kan du fördjupa dig i den antroposofiska synen på hälsa och sjukdom samt få råd om egenvård. Några råd från boken finns att läsa här. Boken går att beställa från FALK, se Arman, Märta i förteckningen under Litteratur i menyn.

Medlemsförmåner

FALK ger ut ett medlemsblad 4 ggr om året. Det innehåller artiklar av antroposofiskt orienterade läkare, sjuksköterskor, olika terapeuter med flera. Där kan du bland annat läsa om läkeväxter, sjukdomar, näring, föräldraskap och olika kurser.

FALK erbjuder sina medlemmar gratis rådgivning av erfaren sjuksköterska. Kontaktuppgift finns i FALK-bladet.

Bli medlem i FALK!

Du betalar in medlemsavgiften på: Plusgiro nr. 11 06 53 – 3

Skriv namn och adress tydligt!

Medlemsavgift:

Enskild medlem 250 kr/år
Institut eller företag 600 kr/år

När du blir medlem i FALK sparar vi ditt namn och din postadress i ett digitalt register för att kunna skicka ut FALK-bladet och annan viktig information från föreningen under det år din prenumeration gäller och fram till den 1 november det efterföljande året.

Välkommen som medlem!