Här hittar du ett litet urval av råd för egenvård vid olika sjukdomar och skador samt information om olika läkeväxter som publicerats i FALK-bladet under årens lopp.

Egenvårdsråden är från boken ”Syster Märtas Husapotek”. Vi rekommenderar att du köper boken, dels finns det mycket fler råd i den än du hittar här, dels finns det mer information om hur du kan lära dig egenvård ur ett antroposofiskt perspektiv.