En förkylning med halsont kan t ex börja med stickningar i halsen och du känner en tilltagande svullnad. Då har du framför allt Apis/Belladonna kulor att tillgå i ditt husapotek. Tar du det på en gång och varannan timme i början och sedan 3-4 ggr dagligen i någon vecka, så brukar man inte behöva ta till något annat läkemedel.

Det är också bra att dricka salviate och kanske också gurgla med detta. Det finns andra förkylningsteer att köpa i hälsokostaffären.

Ett ännu bättre medel vid halsont med svullna halsmandlar är Apis/Bellanna cum Mercurio kulor.

Vid hög feber och en mycket svullen hals bör du söka läkarhjälp. Dålig lukt är tecken på halsfluss eller annan bakteriell infektion, där man kan behöva antibiotika. Om halsbesvären kvarstår efter en vecka bör du söka läkare.