Belladonna, Galnebär, Atropa belladonna – familjen potatisväxter, Solanaceae

Belladonna är en nattskatte/potatisväxt. Den växer i skogsbryn mitt emellan ljus och mörker. Om solen blir för stark och skuggan och fuktigheten inte blir tillräcklig så försvinner plantan. Den lever i gränslandet och behöver skogens fuktighet, den är lite trolsk.

Växten är sällsynt i vårt land. Den finns bara vid gamla övergivna odlingar, dess hemtrakter är bergen kring Medelhavet. Hela växten är giftig, framför allt de körsbärsliknande svarta frukterna. Den kan bli uppåt 1½ meter hög, har stora klibbhåriga blad, brunvioletta blommor och svarta bär, vilka sitter på femuddiga foderblad. Man kan se både blommor och frukt samtidigt, man anar när man ser den att den är giftig. Vidarkliniken hade en planta i sin trädgård.

Belladonnan är en av medicinens stora läkeväxter! Dess verkan är mycket mångsidig men den verkar alltid sammanhållande på människans väsensled generellt och även organspecifikt, t ex ögonen. Förhållandet mellan ljus och mörker, natt- och dagvärlden ser man ju redan på dess sätt att välja växtplats.

Belladonna används främst i potenserad form som läkemedel. Den verkar starkt på astralkroppen och dämpar dess verkan i nervsinnesdelen, t ex vid förkylning, influensa, migrän. Den verkar också utjämnande och kramplösande vid astma, kikhosta, kramper i bukområdet. Denna läkeväxt verkar också stimulerande på livsprocesserna, eterkroppen, och bekämpar förhårdnings- och mineraliseringsprocesserna i kroppen. Ett av våra största husapoteksmedel är ju Apis/Belladonna, som förutom belladonna också innehåller utdrag ur bin, som verkar på inflammationen/infektionen och smärtan.

Märta Arman

ur FALKbladet nr 2, 1993